pharma.be

Wie zijn wij?

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve biofarmaceutische bedrijven die actief zijn in België. De leden van pharma.be richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik. Ze stellen samen 42.062 personen tewerk in ons land, waaronder ruim 6.350 onderzoekers die meewerken aan de ontwikkeling van de geneesmiddelen en vaccins van de toekomst.

Partner in gezondheid en innovatie

Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, dierenartsen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft pharma.be naar de bevordering van betere gezondheidszorg. Therapeutische innovatie staat in die aanpak centraal. De topprioriteit voor pharma.be ligt in het zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de nieuwste geneesmiddelen en vaccins, en dit zowel voor mens als voor dier. We zijn er van overtuigd dat door snelle toegang tot nieuwe geneesmiddelen andere, vaak duurdere medische interventies vermeden kunnen worden.

Het is ook erg belangrijk dat patiënten hun medicatieschema’s nauwgezet blijven opvolgen, zoals ze door hun behandelende arts werden voorgeschreven. In het medische jargon heet dit ‘therapietrouw’. Dit e-compendium project helpt mee om die therapietrouw te verbeteren, door de bijsluiters op een snelle en eenvoudig consulteerbare manier in elektronische vorm aan te bieden.

Vector voor economische groei

pharma.be zet zich ook in voor het behoud van een gunstig onderzoeksklimaat in ons land. De Belgische biofarmaceutische sector neemt namelijk een strategisch belangrijke positie in, in Europa. De industrie is zo niet alleen een waardevolle vector in ons land voor een duurzame economische groei. Ze zet tevens ons land op de kaart, als een attractieve pool op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de nieuwste medische behandelingen.

Missie

https://pharma.be/nl/over-ons/missie