Meer info

De levensweg van een geneesmiddel

De zoektocht naar een nieuw geneesmiddel is een lange weg vol hindernissen... en verrassingen. Vroeger gebeurde het vaak dat geneesmiddelen per toeval werden ontdekt tijdens experimenten waarbij de onderzoeker op iets stuitte waarnaar hij eigenlijk niet op zoek was. Vandaag de dag is dit principe achterhaald: geneesmiddelen worden meer en meer "ontworpen" om een bepaalde ziekte te genezen.

Het ontwikkelingsproces van een nieuw geneesmiddel neemt 12 tot 16 jaar in beslag. Een octrooi vervalt na 20 jaar. Bijgevolg blijft er nog slechts 4 à 8 jaar over om de kolossale R&D-investeringen terug te winnen.

De gemiddelde kostprijs voor het ontwikkelen van een geneesmiddel bedraagt zo’n 1 miljard €. Bovendien worden de ontwikkelings-en productietechnieken van nieuwe geneesmiddelen almaar duurder (bijvoorbeeld die uit de biotechnologie).

Gemiddeld wordt slechts 1 geneesmiddel op 10.000 nieuwe chemische entiteiten uiteindelijk gecommercialiseerd en gemiddeld is slechts 1 geneesmiddel op 3 rendabel. De verkoop van een geneesmiddel moet het dus mogelijk maken om het totale onderzoek van een onderneming te financieren. Bijgevolg zijn het de geneesmiddelen die vandaag worden verkocht die het onderzoek en de ontwikkeling van de geneesmiddelen van morgen financieren.

Hoe ontstaan nieuwe geneesmiddelen?

Meer uitleg over vergoedingscategorieën

Er zijn 5 verschillende vergoedingscategorieën:

  • categorie A: voor vitale geneesmiddelen (antitumorale middelen, antidiabetica, anti-aidsmiddelen, middelen voor behandeling van zware pathologieën, enz.),
  • categorie B: voor belangrijke geneesmiddelen waarvan de pathologie echter geen direct levensgevaar inhoudt (cardiovasculaire aandoeningen, astma, infectieziekten, ...),
  • en categorie C: voor de geneesmiddelen die als comfortgeneesmiddelen kunnen worden beschouwd.
  • In het kader van besparingsmaatregelen zijn er nog de categorieën Cs en Cx bijgekomen. Deze laatste categorieën betreffen voornamelijk specialiteiten die voordien tot categorie C behoorden.

Waarde in euro van toepassing sinds 1 januari 2019
Vergoedingscategorieën Preferentieel verzekerden Niet opgenomen in ziekenhuis Gewoon verzekerden Niet opgenomen in ziekenhuis
Categorie B Remgeld maximum: € 8 Remgeld maximum: € 12,10
Categorie B grote verpakking Remgeld maximum:  € 9,90 Remgeld maximum:  € 15
Categorie C Remgeld maximum:  € 9,90 Remgeld maximum:  € 15
Categorie Cs Remgeld zonder maximum Remgeld zonder maximum
Categorie Cx Remgeld zonder maximum Remgeld zonder maximum
Categorie Fb Remgeld maximum:  € 8 Remgeld maximum:  € 12,10
Categorie Fb grote verpakking                          Remgeld maximum:  € 9,90 Remgeld maximum:  € 15

Een grote verpakking heeft meer dan 60 eenheden.

Bron RIZIV

Uitleg van bepaalde symbolen en gebruikte letters bij de prijsinformatie:

  • f: De vergoeding van geneesmiddelen, ingeschreven in Hoofdstuk IV, is onderworpen aan bijzondere vergoedingsvoorwaarden.
  • h: de specialiteit wordt enkel terugbetaald bij aflevering in ziekenhuizen.
  • Ø: dit symbool duidt de “goedkope geneesmiddelen” aan